Farm Obzor 8-9/2021Prehľady a experimentálne práce
Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Jindra VALENTOVÁ, Ladislav HABALA, Lenka KONUŠOVÁ: Syntéza, antioxidačná aktivita a enantioseparácia aryloxyaminopropanolov odvodených od 3-metylfenolu – bevantolol, toliprolol a derivát pyrazolidínu        
Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: Mezinárodní sanitární úmluvy – mezinárodní zdravotnické předpisy – nemoc X   

  

Úradné oznamy
ZÁKON č. 139/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov        


Content

Reviews and articles

Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Jindra VALENTOVÁ, Ladislav HABALA, Lenka KONUŠOVÁ: Synthesis, antioxidative activity and enantioseparation of aryloxyaminopropanols derived from 3-methylphenol – bevantolol, toliprolol and a pyrazolidine derivative        
Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: International Sanitary Conventions – International Health Regulations – Disease X        Loading...