Farm Obz 1/2022Prehľady a experimentálne práce
Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: Možnosti zlepšení přístupu k léčivům – sociální lékárny     

 
Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z. (prvá časť)        Content

Reviews and articles
Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: Options for improving access to medicines – social pharmacies