Farm Oby 6-8/2022Z praxe

Andrej DŽONGOV, Juraj SÝKORA, Boris DUDÍK: QuapoS 6 – Štandardy kvality pre poskytovanie onkologicko-farmaceutických služieb        


Úradné oznamy

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z. (6. časť)        Content

From praxis

Andrej DŽONGOV, Juraj SÝKORA, Boris DUDÍK: QuapoS 6 – Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service