Farm Oby 9-11/2022Nové lieky

Lucia ČERNUŠKOVÁ: Amifampridín fosfát        

Úradné oznamy

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z. (dokončenie)   Content

New drugs

Lucia ČERNUŠKOVÁ: Amifampridine phosphate