Prehľady a experimentálne práce
Eva RAČANSKÁ: Diabetes mellitus – súčasné možnosti a stratégia liečby        
Ingrid TUMOVÁ, Svetozár MIŠÚT: Súčasné možnosti liečby bolesti        

Úradné oznamy
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z.  z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (§§1 – 86, prílohy v nasledujúcom čísle)        
Content

Reviews and articles
Eva RAČANSKÁ: Diabetes mellitus – present treatment and its novel approaches        
Ingrid TUMOVÁ, Svetozár MIŠÚT: Present treatment of pain

       


ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy