Při komunikaci lékárníka se může uplatnit řada specifických forem: od poskytování rad a informací, přes poradenskou činnost až po konzultační činnost. Na základě analýzy situace v českém lékárenství a na základě zevšeobecnění domácích i zahraničních poznatků byla vypracována obecněji platná teorie mezi časovou náročností jednotlivých druhů komunikace mezi lékárníkem a pacientem, resp. zdravotnickým pracovníkem a odbornými nároky, které jsou při nich kladeny na lékárníka.
Klíčová slova: komunikace - expedice léčivých přípravků - dispenzace léčivých přípravků - lékárenská péče - poradenství - konzultace - farmaceutická péče.

ON THE TERMS OF DISPENSING, ADVISORY AND CONSULTATIONAL ACTIVITIES

In the pharmacist´s communication a wide range of specific forms may be involved that include providing patient-oriented advice, information and consultation. On the basis of analysis of the situation in the Czech pharmaceutical services as well as in the light of generalization of home and foreign knowledge, the more general theory on the time consumption of various kinds of communication between the pharmacist and the patient or health care worker was elaborated. The professional requirements which are laid on the pharmacist were also discussed.
Key words: communication - despatch of medicinal preparations - dispensation of medical preparations - pharmaceutical care - advisory activity - consultation activity - pharmaceutical care.

J. KOLÁŘ

 

 


ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy